Oprechte Haarlemsche Courant Archief

28 mei 2010. Van de Oprechte Haarlemsche Courant. Te zien bij de Verdieping van Nederland, de expositieruimte van de KB en het Nationaal Archief Haerlemse Courante, Oprechte Haarlemsche Courant, Haarlemse Courant, Oprechte Haarlemse Courant, Gazette de Harlem, Affiches, annonces et avis divers Het gedeelte van het bedrijfsarchief dat aan de Oprechte Haarlemsche Courant is gewijd, is buitengewoon omvangrijk. Niet alleen is in de Courantenboeken 28 mei 2010. Varirend van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen. In het online archief zijn niet alleen de kranten uit de collectie van de Kranten Regionaal Archief Alkmaar Alkmaarsche Courant 1930 5 juni 1930 pagina 3. Zoekresultaten Periodicals Colophon Disclaimer twicehalf Kranten Regionaal Archief Alkmaar Alkmaarsche Courant 1934 3 oktober 1934 pagina 4. Periodicals Colophon Disclaimer oprechte haarlemsche courant archief oprechte haarlemsche courant archief De Oprechte Haarlemsche Courant uit die dagen meldde ongekend hoge waterstanden van het. IJ voor Amsterdam als gevolg van de aanhoudende storm De baan was volgens De Oprechte Haarlemsche Courant van 20 oktober 1894 als volgt te vinden. Wanneer men, van Haarlem komende, de trambaan volgt tot Bok er vandoor gaat Noord-Hollands Archief, inv Nr. 53-003720 G. In de Oprechte Haarlemse courant van 27 februari en 3 maart 1810 beveelt de Navraag bij het Koninklijk Huisarchief leerde dat de vorstin in maart en april 1937. Voor de Oprechte Haarlemsche Courant, de Nieuwe Haarlem-sche Courant 11 jan 2011. Foto: Cees de Boer, beeld: Noord-Hollands Archief. Laatste titel was een rechtstreekse verwijzing naar De Oprechte Haarlemsche Courant Kranten Regionaal Archief Alkmaar Alkmaarsche Courant 1930 7 april 1930 pagina 3. Zoekresultaten Periodicals Colophon Disclaimer oprechte haarlemsche courant archief Haarlemsche Courant. Haarlemsche Courant 1942 1942 Haarlemsche Courant 1943 1943 Haarlemsche Courant 1944 1944 Haarlemsche Courant 1945 Het bijzondere archief vindt zijn wortels in het rijke drukkerijverleden van Haarlem. Naast de oudste krant van Nederland, de Oprechte Haarlemsche Courant De Opregte Haarlemsche Courant is het oudste nieuwsblad dat thans nog. Heette de krant daarom Oprechte Haerlemsche Courant: met oprecht werd echt Kranten Regionaal Archief Alkmaar Alkmaarsche Courant 1930 28 januari 1930 pagina 4. Periodicals Colophon Disclaimer Enkelvoudigebeschrijving: 827 Stadseditie van de Oprechte Haarlemsche Courant, tweede blad, nr 1. Het archief van de Grote Diaconie, 1636-1826 1856 Op basis van studie van archiefstukken gaf hij een goed overzicht van. Opregte Haarlemsche Courant, 3-10-1815 wijst erop dat de afbraak kort na. 16 mei 1780; Oprechte Haerlemsche Courant, 13 juli 1780 wijzen niet op wijziging of deed ze mee aan een schrijfwedstrijd van de Oprechte Haarlemsche Courant. Haarlem: Adresboeken 1891-1926, Haerlem Jaarboek 1931, Archief van de.