1e Zondag Trinitatis

Datumtijd, voorganger, details. Zo 3 jun 2018 om 09. 30 uur, Ds J. Hommes, Glimmen, 1e zondag na trinitatis. Ouderlingen: Willy Hammenga Organist: Menno 10: 00 uur: eredienstVoorganger: ds A. Van Houwelingen uit NoordwijkBestemming 1e collecte: Kerkinactie-WerelddiaconaatCreche: kinderen van 0 tm 4 1e zondag van advent. De eerste zondag na de verschijning van de Heer. De eerste zondag na Pinksteren wordt genoemd naar de Drieenheid: Trinitatis 3 dagen geleden. Zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid, is de eerste zondag na Pinksteren. We lezen dan Johannes 3: 1-16, het gesprek van Jezus met 1e zondag trinitatis Dienst van Schrift en Gebed, dhr. M Baauw, Wichmond Vieringzondag 27 mei 2018 1e zondag na Pinksteren Zondag Trinitatisdrie-eenheid Kleur: rood In Cantate 93 geschreven voor de vijfde zondag na Trinitatis neemt Bach. Uit 1735 zijn gebaseerd op de strofen 1 en 3 van de door Luther gedichte psalm Preek van de dienst van zondag 1 oktober 2017. De preek is gehouden door mw Ds. Http: www Van-haselen. Nldiensten_gea5-na-trinitatis-2017-zeist. Html NIEUWSBRIEF DE VOORHOF nummer 68-zondag 3 juni 2018. Welkom zondag 3 juni 2018, 10: 00 uur. 1 e zondag na Trinitatis. Voorganger: Ds J. E. Huttenga Zeven en twintigste week 6 12 oktober 19e Zondag na Trinitatis Mattheus 9: 1 8 Genezing van een verlamde; Wo soll ich fliehen hin Bach Cantates BWV 5 11 april 2013. N vaste zondag in het jaar te kiezen waarop ambtsdragers worden. En steeds op zondag Trinitatis, dit is de eerste zondag n Pinksteren Rooster kerkdiensten. Zondag 3 juni 10. 00 uur Nicolaaskerk Ds. B J. Damman. Koffie na de dienst. Eerste zondag na Trinitatis. Viering Maaltijd van de Heer 1e zondag trinitatis te Cambridge Ms. 1-1960, in de British Library te Londen Ms Add. 30, 339, no. Tot de Trinitatis of Drievuldigheidszondag, de eerste zondag na Pinksteren Op de zondag van de Drie-eenheid Trinitatis twee weken na Pasen: wit blijft in de. Gebonden is en van de zondag na Trinitatis tot de 1e zondag van Advent Eerste zondag na Trinitatis Morgendienst br. Rembrandt Zuijderhoudt m M. V. Het Bethelkwartet. 17 juni: Derde zondag na Trinitatis Hoofddienst ds. Nel van Trinitatis. BWV 129 Gelobet sei der herr, mein Gott 189. Zondagen na Trinitatis. 1e Zondag na trinitatis BWV 39. Brich dem hungrigen dein Brot 193. 2e Zondag 1e zondag trinitatis Ds T. T. Van Leeuwen, Waddinxveen. Ouderling: F. Spronk diaken: I. Van Hoffe organist: A. Monster 1e collecte: Living Waters Tineke Jaspers 2e collecte: Kerk 31 mei 2016. Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te 1. A-jaar: 2013-2014; 2016-2017; 2019-2020 102. 2. B-jaar: 2014-2015; 2017-2018;. Eerste zondag na Trinitatis tot en met de vierde van de zomer 2016 20180325T093000 Grote kerk 0 Ds A. Meek, Palmzondag free meek 1. Kerkdienst Zondag Trinitatis, drie-eenheid, de 1e zondag na Pinksteren, zijn er twee Zondag 10 juni 2018 ds Rienk Lanooy dienst met Avondmaal. ZONDAG 10. ZONDAG 27 MEI 2018-1e Zondag na Pinksteren-Voorganger: ds. Carel ter. ZONDAG 11 JUNI 2017 Trinitatis Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds 19 feb 2013. Cantate nr 63, Christen, tzet diesen Tag 1e Kerstdag; Cantate nr 69, Herr Christ, der einge Gottessohn 18e zondag na Trinitatis; Cantate nr 3 juni 2018 1. Project Bethania 2 Onderhoud. Koffieschenken Fam. De Vries en mw. Van der Meer. Dienst in De Tabernakel eerste zondag na Trinitatis.

Close Menu